December 24 - 25: All locations closed.
December 26:
Dayton's Bluff and West 7th libraries closed.
The Bookmobile will be out of service December 22 - January 2.

Akhris Diyaar u ah!

Ku caawi ilmahaaga barashada lix xirfadood akhris ka hor laga bilaabo waqtiga dhalashada.

Jeclaado Buugta

Xiisaynta buugta: xiiseeyo buugta oo ku madadaasho

Isticmaalo Buugta

Dareenka waxa qoran: garto waxa qoran, barto sida buugta loo qabsado iyo sida loo raaco erayada bogga ku qoran

Barto Erayada

Erayada cusub: barto magacyada waxyaabaha kala duwan

Sheegi Karo Sheeko

Xirfadaha sheeko warinta: fahmo oo dib u sheegi karo sheeko, sharixi karo waxyaabaha iyo dhacdooyinka sheekada ku xusan

Barto Xarfaha

Barashada Xarfaha: kala garto xarfaha, barto magacyada xarfaha iyo dhawaqooda, garan karo xarfaha meel kasta

Maqlo Cododka

Dareenka cododka: maqlo oo ku ciyaaro dhawaqyada yar-yar ee erayada

Laga soo qaatay barnaamijka Every Child Ready to Read ee the American Library Association.

Halkudhegyo sheekooyin aad u akhridid caruururtaada
Minnesota Humanities Center